Normy

WRÓĆ

Producent jest zobowiązany do oznakowania środków ochrony indywidualnej, co czyni z użyciem piktogramów odpowiadających właściwym normom. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik po normach obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek rękawic ochronnych, w którym odnajdą Państwo odpowiednie znakowanie i niezbędne informacje na temat norm.

  

EN 420 

               EN420 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych.

 

Podstawowa norma obowiązująca dla wszystkich rękawic ochronnych. Określa ogólne wymagania dotyczące:

konstrukcji rękawic,

ich nieszkodliwości dla zdrowia,

wygody użytkowania,

przestrzegania uzgodnionych rozmiarów.

oznakowania wyrobu,

informacji dołączanych przez producenta. 

 

 

 EN 388 Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi.

 

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi zapewniają ochronę przed co najmniej jednym z następujących zagrożeń: ścieranie, przecięcie i przekłucie.

Wytrzymałość na rozdzieranie nie jest parametrem oznaczającym ochronę przed zagrożeniem, lecz informującym o wytrzymałości mechanicznej rękawic.

Poziomy skuteczności określają kolejno następujące parametry:

a. Odporność na ścieranie (1 do 4)

b. Odporność na przecięcie (1 do 5)

c. Odporność na rozdzieranie (1 do 4)

d. Odporność na przebicie (1 do 4)

Wyższe cyfry oznaczają wyższe poziomy ochrony. W przypadku, gdy parametr nie był badany w miejsce liczby wstawiany jest znak "X", np. 3.X.4.X. Kolejność znaków zawsze odpowiada ściśle kolejności parametrów a.b.c.d. 

 

 

 EN 1082 Rękawice chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.

 

Rękawice zgodne z tą normą chronią przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.

EN 1082-1 dotyczy rękawic ochronnych z plecionki pierścieni, stosowanych przy pracach, w których nóż przemieszcza się w kierunku ręki;

EN 1082-2 dotyczy rękawic wykonanych z innych materiałów, zapewniających mniejszą ochronę przed przecięciem i ukłuciem. Stosowane do prac, w których nóż nie jest zakończony ostro lub jest używany w kierunku od siebie, lub tylko do cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia. 

 

 

 EN 407 Rękawice chroniące przed gorącymi czynnikami termicznymi.

 

Rękawice chroniące przed działaniem wysokiej temperatury i/lub ognia występującymi na stanowisku pracy w jednej lub kilku postaciach:

 • ognia,
 • ciepła kontaktowego,
 • ciepła konwekcyjnego,
 • ciepła promieniowania,
 • drobnych rozprysków stopionych metali,
 • dużych ilości stopionego metalu.

Zgodnie z normą rękawice powinny spełniać wymagania ogólne, wymagania dotyczące odporności na ścieranie oraz wytrzymałości na rozdzieranie (EN 388) oraz wymagania w zakresie skuteczności termicznej.

Poziomy skuteczności określają kolejno następujące parametry:

a. Odporność na palność (1 do 4) - czas palenia się materiału i jego topienia po usunięciu źródła ognia.

b. Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (1 do 4) – temperatura (w zakresie do 100, do 250, do 350, do 500°C) w jakiej osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund.

c. Odporność na ciepło konwekcyjne (1 do 4) – czas w jakim rękawica jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła wynikające z działania płomienia.

d. Odporność na promieniowanie cieplne (1 do 4) - czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej temperatury.

e. Odporność na małe odpryski stopionego metalu (1 do 4 ) - ilość rozprysków (ciepła) niezbędna do podniesienia temperatury próbki do pewnego poziomu.

f. Odporność na duże odpryski stopionego metalu (1 do 4) – ilość rozprysków (ciepła)do spowodowania zniszczenia materiału rękawicy. 

  EN 659 

                EN 659 Rękawice ochronne dla strażaków.

Rękawice ochronne dla strażaków, stosowane w normalnych warunkach akcji przeciwpożarowych, podczas prac związanych z przeszukiwaniem terenu i w czasie akcji ratowniczych.

Rękawice zgodne z tą normą spełniają minimalne wymagania dotyczące m.in..:

 • Odporności na działanie czynników termicznych (EN 407)
 • Odporności mechanicznej (EN 388)
 • Odporności na przenikanie wody
 • Odporności na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych
 • Ergonomii i zręczności.


 

 

 

 EN 511 Rękawice chroniące przed zimnem.

Norma dotyczy rękawic chroniących przed działaniem niskiej temperatury powietrza (konwekcja) lub kontaktu z zimnymi powierzchniami.

 • Rękawice zapewniają ochronę przed utratą ciepła do wartości temperatury równej -50°C.
 • Poziomy skuteczności określają kolejno następujące parametry:
 1. Odporność na zimno konwekcyjne (1 do 4) – dot. izolacji termicznej rękawicy.
 2. Odporność na zimno kontaktowe (1 do 4) – dot. odporności termicznej rękawicy w kontakcie z zimnym przedmiotem.
 3. Przepuszczalność wody (0 lub 1) – określa czy następuje (0) czy nie (1) przenikanie wody po 30 minutach.


 

 EN 374 Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami.

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi powinny spełniać wymagania normy, które dotyczą:

 • odporności na przenikanie czynnika chemicznego,
 • odporności na przesiąkanie,
 • minimalnej długości rękawic,
 • właściwości mechanicznych.

 

 • EN 374-1: Określenie terminologii i wymagań
 • EN 374-2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie (szczelność)
 • EN 374-3: Wyznaczanie odporności na przenikanie (poziom molekularny)

 

 

 

 EN 374 Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi.

Rękawice posiadające przedstawione oznaczenie są odporne na przesiąkanie i przenikanie potencjalnie niebezpiecznych, niegazowych substancji chemicznych, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi.

Odporność rękawicy określa:

 • Kod literowy (XXX) – określa substancję chemiczną,
 • Kod liczbowy (1 do 6) – określa poziom skuteczności za pomocą czasu przebicia, czyli czasu, po jakim substancje chemiczne docierają do skóry.

Rękawice stosowane do ochrony przed chemikaliami muszą osiągnąć min. 2 poziom skuteczności (czas przebicia powyżej 30 minut) dla co najmniej 3 substancji. Substancje, dla których czas ten został osiągnięty wskazuje kod literowy pod symbolem normy.

Kod literowy:

A  - Metanol     G  - Dwuetyloamina 
B  - Aceton     H  - Tetrahydrofuran
C  - Acetonitryl     I  - Octan etylu
D  - Dwuchlorometan     J  - n-Heptan
E  - Dwusiarczek węgla     K  - Wodorotlenek sodowy 40%
F  - Toluen     L  - Kwas siarkowy 96%

  

Kod liczbowy:

Czas przebicia     Poziom skuteczności
 > 10 min 1
 > 30 min 2
 > 60 min 3
 > 120 min 4
 > 240 min 5
 > 480 min 6

 


 

                                                                                                                                                    

 EN 374 Rękawice chroniące przed mikroorganizmami.

Rękawice posiadające przedstawione oznaczenie są odporne na przesiąkanie, tj. nie wykazują nieszczelności w teście na upływ powietrza i/lub wody, zatem stanowią skuteczną barierę przeciw zagrożeniom mikrobiologicznym.

Spełniają wymagania dla co najmniej 2. poziomu skuteczności według normy EN 374-2

Poziom skuteczności 2 według EN 374-2 odnosi się do akceptowalnego poziomu jakości (AQL)

 


 

EN 374    EN 374 Rękawice odporne na przesiąkanie.

Rękawice posiadające przedstawione oznaczenie są odporne jedynie na przesiąkanie potencjalnie niebezpiecznych, niegazowych substancji chemicznych, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi.  

 

 

EN 1149 Rękawice chroniące przed elektrycznością statyczną.

Rękawice zgodne z normą EN 1149-1 posiadają właściwości elektrostatyczne – rozpraszają ładunek elektrostatyczny w celu zapobieżenia wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu.

Norma nie dotyczy rękawic chroniących przed napięciami sieci zasilających. 

EN 381.4     EN 381 Rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową

Norma dotyczy rękawic ochronnych dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych (pilarzy). Zgodnie z tą normą rozróżnia się dwa wzory rękawic:

 • Wzór A- rękawice 5-palcowe, które nie mają ochrony przed przecięciem piłą łańcuchową w palcach lub kciuku; Stosowane gdy istotne jest zapewnienie giętkości palców;
 • Wzór B- rękawice 5-palcowe lub 1-palcowe, które mają specjalną ochronę przed przecięciem piłą łańcuchową także w części grzbietowej palców, z wyjątkiem kciuka.

Wyróżniamy 3 klasy odporności na przecięcie w zależności od prędkości łańcucha piły:

 • klasa 1 – 20 m/s
 • klasa 2 – 24 m/s
 • klasa 3 – 28 m/s


 

               EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy.

Dotyczy rękawic ochronnych przeznaczonych do ręcznego spawania metali, cięcia oraz technik pokrewnych.

 • Rękawice ochronne dla spawaczy klasyfikowane są w dwóch kategoriach:
 • Typ B– do prac wymagających dużej zręczności,
 • Typ A– do prac wymagających właściwości ochronnych na wyższym poziomie.

Rękawice zgodne z tą normą spełniają minimalne wymagania dotyczące m.in..:

 • Izolacji elektrycznej
 • Odporności mechanicznej (EN 388)
 • Odporności na działanie czynników termicznych (EN 407)
 • Chwytności (EN420)
 • Dotyczy rękawic ochronnych przeznaczonych do ręcznego spawania metali, cięcia oraz technik pokrewnych.


 

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.